Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Finanse i Księgowość

Celem modułu Finanse i Księgowość jest zautomatyzowanie procesu księgowania wszystkich operacji finansowych w zakresie księgowości jednostek budżetowych.

Moduł umożliwia obsługę:

 • finansów i księgowości budżetu,
 • finansów i księgowości jednostki budżetowej,
 • finansów i księgowości jednostek podległych.

Ewidencja operacji księgowych budżetu odbywa się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe. 

Plan kont dzieli się na dwie podstawowe części:

 • konta bilansowe, na których obowiązuje zapis dwustronny,
 • konta pozabilansowe, na których prowadzi się zapisy jednostronne.

Plan kont definiowany jest przez użytkownika i obejmuje:

 • konta syntetyczne – wg obowiązującego planu kont,
 • konta analityczne – wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do informacji,
 • konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do wykonania sprawozdań,
 • klasyfikację budżetową rozszerzoną o rodzaje i numery zadań zdefiniowanych w planie finansowym budżetu.

System posiada bardzo elastyczne narzędzie, służące do precyzyjnego opisania i zainstalowania planu kont. Jednolitość budowy konta zapewnia definiowanie bloków składających się na konto analityczne. Bloki mogą być zdefiniowane jako uniwersalne – dla wszystkich zespołów kont lub jako bloki charakterystyczne tylko dla danego zespołu. 

Moduł umożliwia między innymi:

 • prowadzenie dziennika (oraz wszelkich innych dokumentów, dekretów i rejestrów) w układzie chronologicznym,
 • tworzenie (wg potrzeb użytkowników) dzienników umożliwiających rejestrowanie operacji związanych np. z poszczególnymi działalnościami,
 • rejestrację i dekretację dowodów księgowych w ramach zdefiniowanych przez użytkownika dzienników,
 • podgląd stanu wykonania budżetu na danym koncie klasyfikacji z uwzględnieniem dokumentów zaksięgowanych, zadekretowanych oraz planu finansowego i zaangażowania środków (podczas dekretowania dokumentów),
 • automatyczne dekretowanie sprawozdań z jednostek na kontach księgowych budżetu,
 • automatyczne dekretowanie raportów kasowych z kasy urzędu,
 • dekretowanie operacji przekazywanych z innych modułów (Środki Trwałe, Windykacja Opłat i Podatków, Płace),
 • rejestrowanie dokumentów w dowolnym (otwartym) miesiącu bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego,
 • podgląd i wydruk planu kont w układzie syntetycznym oraz na dowolnym poziomie analitycznym,
 • generowanie zestawień obrotów i sald z uwzględnieniem dokumentów przeznaczonych do zaksięgowania, celem dokonania symulacji obrotów na kontach,
 • kopiowanie planu kont z roku poprzedniego na bieżący,
 • równoczesną pracę na początku nowego roku w poprzednim i nowym roku obrotowym (bez konieczności zamykania roku i wprowadzania BO),
 • tworzenie bilansu jednostki (jednostek podległych) oraz budżetu,
 • eksport bilansu z jednostek podległych (zdalnych) i ich wczytania do jednostki nadrzędnej w celu sporządzenia bilansów łącznych,
 • sporządzanie w jednostce nadrzędnej bilansów łącznych z bilansów jednostek podległych,
 • automatyczne tworzenie bilansu otwarcia przy zamknięciu roku,
 • przesyłanie sprawozdań jednostkowych (zatwierdzonych) i ich konsolidację w systemie w sprawozdania zbiorcze; możliwość elektronicznego otrzymywania sprawozdań,
 • generowanie sprawozdań do RIO dzięki ich eksportowi do programu Besti@.

Efektem przetwarzania są między innymi następujące zestawienia (z definiowanymi przez użytkownika parametrami):

 • wydruk dziennych zapisów księgowych,
 • wydruk stanu kont – obrotów i sald w układzie syntetycznym i analitycznym,
 • wydruk kartotek w układzie analitycznym,
 • analiza wykonania planu finansowego,
 • zestawienie wydatków i kosztów,
 • analiza rozrachunków,
 • analiza stanu zadłużenia kontrahentów,
 • wystawianie not odsetkowych,
 • sprawozdawczość finansowo-księgowa - sprawozdania: RB-27S, RB-28S, RB-30S, RB-31, RB-33, RB-34, RB-27ZZ ,RB-N, RB-Z, RB-NDS , RB-50, RB-PDP, RB-WS.

 

ZETO Olsztyn Sp. z o.o. gwarantuje, że system PUMA jest zgodny z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o rachunkowości i wymaganiami w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Optymalny termin uruchomienia modułu Finanse i Księgowość to przełom każdego miesiąca. 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.