Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wdrożenia, szkolenia i instalacja systemu

 

WDROŻENIE

to zastosowanie zamówionego systemu lub modułów (programów) do wspomagania odpowiednich obszarów działalności Klienta.

Czas potrzebny na wdrożenie systemu jest zależny od jego złożoności i problematyki, ale również od możliwości zaangażowania pracowników Klienta do zadań wdrożeniowych (szkolenia, wprowadzanie i weryfikacja danych, inne zadania, które mogą być jedynie wykonane przez Klienta). 

Wdrożenia mogą obejmować m.in.:

 • instalację i konfigurację systemu,
 • przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników Klienta,
 • przeniesienie danych z dotychczasowego systemu Klienta,
 • asystę wdrożeniową.

Harmonogram prac wdrożeniowych ZETO SOFTWARE konsultuje z Klientem, uwzględniając jego potrzeby i życzenia.

 

INSTALACJA

umieszczenie przez ZETO SOFTWARE zamówionego systemu w środowisku eksploatacyjnym wskazanym przez Klienta, które musi spełniać warunki techniczne podane przed rozpoczęciem wdrożenia przez ZETO SOFTWARE.

 

SZKOLENIA

ZETO SOFTWARE przeprowadza szkolenie administratora Klienta z zakresu zarządzania systemem. Szkolenia z poszczególnych obszarów systemu (np. modułów) przeprowadzane są przez specjalistów ZETO SOFTWARE u Klienta przy stanowiskach użytkowników lub w formie zdalnej np. przy wykorzystaniu oprogramowania Skype.

 

ASYSTA WDROŻENIOWA

Asysta wdrożeniowa obejmuje pomoc dla użytkownika w trakcie trwania projektu wdrożeniowego po odbyciu szkoleń przewidzianych dla danego systemu. Asysta wdrożeniowa może być realizowana w formie wyjazdów do klienta w celu konsultacji lub nadzorowania pracy użytkownika z danym systemem, względnie jako pomoc zdalna – poprzez zdalny pulpit lub telefonicznie, w wymiarze nie przekraczającym ilości dni przewidzianych na asystę wdrożeniową.

 

Przeniesienie danych

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. na życzenie klienta może podjąć się przeniesienia danych z dotychczasowych użytkowanych systemów.

Należy jednak pamiętać, że migracji mogą podlegać tylko spójne dane, czyli takie, które są:

 • jednoznacznie identyfikowalne,
 • jednoznacznie ze sobą powiązane,
 • są odzwierciedleniem określonego fragmentu rzeczywistości zdefiniowanego przez przepisy prawa

W związku z powyższymi wymaganiami nie możemy zagwarantować, że wszystkie dane zostaną przeniesione w poprawny sposób z dotychczasowego systemu. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia danych oraz możliwości migracji z różnych systemów uzyskają Państwo pod numerem telefonu: (089) 521-72-00 wew. 290-293 

Zarys scenariusza przeniesienia / migracji danych z dotychczasowego systemu:

 • klient przekazuje do ZETO SOFTWARE bazy danych migrowanego oprogramowania, oprogramowanie razem z ustawieniami konfiguracyjnymi i uprawnieniami administratora, opis struktur baz danych i algorytmów,
 • ZETO SOFTWARE przygotowuje dla określonego modułu scenariusz migracyjny,
 • ZETO SOFTWARE przeprowadza migrację wstępną, weryfikującą poziom spójności danych,
 • klient w uzgodnionym czasie weryfikuje wykonaną migrację, podejmując kroki zmierzające do usunięcia niespójności,
 • ZETO SOFTWARE przeprowadza ostateczną migrację danych,
 • klient weryfikuje i uzupełnia dane w nowym systemie, 
 • klient rozpoczyna pracę z nowym systemem